Absolutne podstawy

W kodzie programu można wyróżnić między innymi instrukcje języka, zmienne i funkcje. W zmiennych są zapamiętywane dane, które np. mogą być wykorzystane przez funkcje. Funkcje składają się z wielu instrukcji zgrupowanych w jedną całość. Przykładem instrukcji jest instrukcja warunkowa - "if". Używamy jej, gdy chcemy przewidzieć różne warianty działania programu:

if (x==13) exit();

To tylko jedna z wielu dostępnych instrukcji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kup sobie książkę.Do góry